Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE idoad.ro

Ultima revizuire: 05.01.2021

Angajamentul nostru față de confidențialitate

I DO AD S.R.L., cu sediul în Str Ion Neculce, Nr. 16, etaj 2, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1671/1996, Cod Înregistrare Fiscală RO 8337061, cont bancar IBAN RON: RO77 BACX 0000 0005 5046 2000, deschis la Unicredit  Bank, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator” sau „Societatea” sau „noi”).

Această politică descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le colectăm, cum le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această politică descrie și modul în care prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când vizitați website-ul www.idoad.ro. De asemenea, menționează și alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte informații pe care le-ați furnizat în alte circumstanțe.

Prezenta politică a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei, modificările serviciilor noastre sau situația juridică, precum și alte motive pot necesita ajustări ale politicii noastre privind protecția datelor. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această declarație privind protecția datelor și vă cerem să vă informați în mod regulat despre starea actuală. Puteți afla dacă politica s-a modificat, verificând data revizuirii care apare mai sus.

Această politică se referă strict la website-ul www.idoad.ro („website”).

Dacă aveți întrebări cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?” de mai jos.

 1. Care sunt categoriile de persoane vizate?
 2. În ce scopuri văprelucrăm datele cu caracter personal?
 3. Ce baze legale folosim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?
 4. Ce tipuri de date colectăm și sursa acestora? Alte informații importante.
 5. Ce altfel de date mai colectăm?
 6. Cum văutilizăm datele cu caracter personal?
 7. Cât văstocăm datele cu caracter personal?
 8. Unde vătransmitem/transferăm datele cu caracter personal?
 9. Cum se utilizează informațiile mele pentru publicitatea comportamentală sau orientată și ce opțiuni am?
 10. Ce se întâmplă dacă folosesc diferite dispozitive pentru a vizita website-ul idoad.ro?
 11. Cum puteți accesa sau modifica datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați transmis?
 12. Cum protejăm datele copiilor?
 13. Ce măsuri de securitate am adoptat?
 14. Ce este phishing-ul?
 15. Ce link-uri către alte website-uri avem?
 16. Cum ne puteți contacta?
 17. Ce drepturi aveți?
 18. Cum putețidepune o plângere la autoritatea privind protecția datelor?
 19. Actualizarea acestei politici. Notificări.
 1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Exista diferite categorii de persoane vizate, in funcție de calitatea pe care acestea o au in raporturile cu Societatea, noi prelucrând datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal, după cum urmează:

 • vizitatorii idoad.ro persoanele anonime, care doar accesează și navighează website-ul;
 • vizitatorii idoad.ro persoanele care completează formularul de recrutare în vederea contactării de către echipa noastră pentru o potențială angajare pe unul din posturile menționate in formular (de ex. distribuitor ziare; manipulant marfa retail); înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. formular de contact, Formularul de Exercitare Drepturi GDPR);
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
 1. ÎNCE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale sunt pentru a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate într-un mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului la website-ul idoad.ro;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea șioptimizarea website-ului idoad.ro și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • contactare in vederea recrutării pentru unul din posturile afișate pe website-ul nostru idoad.ro
 • marketing și publicitate; participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente;
 • securitatea și paza dvs. și implicit a bunurilor pe care le comercializăm (ex. monitorizare video prin sistem CCTV [fără sunet], la sediul nostru);
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației muncii, financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi șiun potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoană de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.

 1. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Noi prelucrăm datele personale numai pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a ne apăra interesele legitime imperioase. Interesele noastre legitime sunt reprezentate de punerea în aplicare a scopului nostru de afaceri.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

 • consimțământul (art.6 alin.(1) lit.a) din GDPR) încazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul acțiunilor noastre de marketing și publicitate (de ex. participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente), ce pot fi folosite de noi pentru promovarea serviciilor noastre prin intermediul diferitelor canale de comunicare media offline și online;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract(art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind intenția de a încheia un contract individual de munca pentru unul din posturile menționate pe website-ul nostru online idoad.ro și executarea acestui contract; utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. formular de recrutare, formular de contact, Formular de Exercitare Drepturi GDPR);
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte(art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interese legitime(art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor website-ului idoad.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării www.idoad.ro și experienței utilizatorilor și clienților; marketing și publicitate; evenimente și promoții; securitatea și paza dvs. și implicit a bunurilor pe care le comercializăm (ex. monitorizare video prin sistem CCTV [fără sunet] la sediul nostru); soluționarea reclamațiilor de orice natură; prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • respectarea unor obligații legalepentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației muncii, financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).
 1. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA? ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE.

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu utilizarea datelor pe care le colectăm și prelucrăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației în care necesitatea de prezentare a datelor este o obligație legală. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru scopul de recrutare există posibilitatea să nu vă putem contacta si/sau sa încheiem o relație contractuală cu dvs.

 

Pentru fiecare scop privind prelucrarea datelor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • în cazul vizitatorilor website-ului idoad.ro, nu cunoaștem date despre aceștia, cu excepția [adresei IP] si a [cookie-urilor] utilizate (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Politica de Cookies), dar monitorizăm numărul vizitatorilor șisecțiunile accesate/navigate/vizitate în cadrul website-ului în scopuri statistice; este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a website-ului nostru, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat;
 • scopul de recrutare pentru unul din posturile afișate pe website-ul nostru idoad.ro; datele dvs. sunt colectate înmod direct de la dvs. când completați formularul de recrutare, adică date personale și de contact – [nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, oraș, adresa, postul pentru care doriți sa aplicați]; Refuzul dvs. de a furniza aceste informații ar face imposibilă contactarea dvs. si posibilitatea încheierii un contract individual de muncă;
 • scopul de marketing si publicitate, participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente; datele dvs. sunt colectate înmod direct de la dvs. când decideți să participați la concursuri, tombole și promoții – [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, date privind preferințe și obiceiuri, imagini fotografice sau video în cadrul evenimentelor organizate]; Netransmiterea acestora/anumitor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs.;
 • scopul de securitate și paza dvs.conform prevederilor legale aplicabile și semnalizate corespunzător la sediul nostru; datele sunt colectate în mod direct când vizitați sediul nostru – [înregistrări video, fără sunet];
 • scopul privind informarea dvs. si/sau comunicarea cu dvs., soluționarea reclamațiilor de orice natură; datele sunt colectate înmod direct când apelați serviciul relații clienți sau mesajele pe care le transmiteți prin intermediul formularului de contact – [nume, prenume, adresa de email, orice informații pe care transmiteți in cadrul mesajului din formularul de contact si/sau in cadrul convorbirii telefonice cu dvs.]. Menționăm că nu există înregistrări audio ale convorbirilor telefonice purtate cu dvs..

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. in mediul online și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul website-ului nostru www.idoad.ro 

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările în cadrul website-ului nostru www.idoad.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment, regulament privind concursuri, tombole și promoții prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email, SMS), pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor/serviciilor, cercetarea, analiza și asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte site-uri web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a îmbunătăți și a extinde serviciile noastre. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru clienți sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing a unei terțe parți către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului nostru legitim de a asigura respectarea legilor, prevenirea, detectarea si  fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.

Parteneri și integrare terțe părți

www.idoad.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte (“Parteneri terți”). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terți vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părți ale website-ului www.idoad.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, Facebook, Pinterest, Twitter. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, Facebook, Pinterest, Twitter.

 1. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Website-ul www.idoad.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tip de browser, furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul nostru. Vizitatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org. O detaliere a modului în care folosim cookies-urile în relația cu utilizatorii online se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies. 

 1. CUM VĂUTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta www.idoad.ro; (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicilor www.idoad.ro); și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea website-ului nostru www.idoad.ro Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta www.idoad.ro pentru a:

 • vă permite să accesați și să utilizați idoad.ro;
 • opera, proteja, îmbunătăți și optimiza idoad.ro și experiența vizitatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • oferi produse și servicii proprii sau ale partenerilor terți pentru clienți;
 • vă trimite mesaje privind contactarea dvs. in scop de recrutare, actualizări; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare prin intermediul serviciului relații clienți;
 • aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi servicii.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea www.idoad.ro și experiența vizitatorilor noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor, încălcărilor de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației muncii, financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • securitatea șipaza dvs., conform prevederilor legale aplicabile si semnalizate corespunzător – înregistrări video, fără sunet la sediul nostru;
 • protejarea drepturilor, proprietății, siguranței și securității Societății, angajaților, clienților și altora.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea www.idoad.ro pentru a măsura performanța adecvată a interacțiunilor cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs., și despre publicitatea media prin intermediul unor pagini și conturi administrate de noi in cadrul unor platforme sociale, precum Facebook, Pinterest, Twitter etc.;
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre; administrare sondaje;
 • organizarea unor concursuri, tombole șialte activități promoționale; evenimente gestionate de noi sau de partenerii terți;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe online in cadrul idoad.ro;
 • realizarea și afișarea imaginilor fotografice ale participanților laconcursuri, tombole și alte activități promoționale.

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dvs.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Accesul la datele personale si prelucrarea acestora sunt efectuate de către Societate și/sau de către partenerii noștri, împuterniciți de noi în acest sens, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

 1. CÂT VĂSTOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Datele personale colectate prin intermediul website-ului sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice sau web, inclusiv servicii de analiză web găzduite de serverele noastre și/sau ale furnizorilor noștri. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ.

Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței serviciilor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care consimțământul dumneavoastră este valid, până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de retragere a acestuia și de a nu vă mai păstra datele;
 • dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge sau veți solicita acest lucru;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • recrutare – pentru o perioadă de 1 an/2 ani;în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • marketing si publicitate – pe durata valabilității consimțământului dat de dvs. pentru activități de marketing pentru care a fost solicitat sau pânăla soluționarea obiecțiunile dvs. privind aceste prelucrări;
 • securitatea și paza dvs. (înregistrările video prin sistem CCTV [fără sunet] în sediul nostru) – pe o perioadă de 20 de zile de la data realizării acestor imagini conform prevederilor legale, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz în care se păstrează până la soluționarea incidentului;
 • rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură – pe perioada rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, încazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executării contractului sau dacă există o obligație legală în acest sens.

Datele dvs. sunt stocate in sistemele informatice ale Societății, sisteme ce sunt localizate pe servere proprii si/sau oferite de precum și in medii de stocare de tip cloud oferite de furnizorii noștri  (ex. [a se menționa numele furnizorului de cloud]), pe servere localizate numai pe teritoriul Uniunii Europene/României.

 1. UNDE VĂTRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate si de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT si furnizori de servicii cloud, precum si toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si produse si care au luat masuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a ne asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii de externalizare acestora;
 • autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
 • atunci când furnizați informații personale uneia dintre mărcile noastre este posibil să împărtășim acele informații cu celelalte mărci ale noastre;
 • putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje, servicii de curierat etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dvs.;
 • putem să vă împărtășim informațiile dvs. când colaborăm cu o altă companie pentru a va oferi produse, servicii, concursuri, promoții etc;
 • este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • în cazul, puțin probabil, al unei vânzări sau fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dvs. nu vor face obiectul unui transfer de date către țări terțe sau organizații internaționale. În cazul în care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.

 1. CUM SE UTILIZEAZĂ INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ SAU ORIENTATĂ SI CE OPȚIUNI AM?

Utilizăm modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunțurile noastre sunt afișate pe alte site-uri web. Pentru a renunța la această publicitate online direcționată care folosește cookie-urile noastre, faceți click aici.

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dvs. pe site-urile noastre și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dvs. cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terțelor părți. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dvs., inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA WEBSITE-UL idoad.ro?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa website-ul nostru, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dvs.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dispozitive ale dvs. pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații despre cum folosiți website-ul, serviciile noastre, paginile pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dvs., după cum se explică în această politica de confidențialitate. Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți opțiunile privind urmărirea bazată pe cookie, pentru a afla mai multe despre alegerile dvs. privind publicitatea online.   

 1. CUM PUTEȚIACCESA SAU MODIFICA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Puteți să examinați și să modificați anumite informații personale necesare pentru utilizarea de către dvs. a website-ului nostru www.idoad.ro (cum ar fi numele dvs. și datele de contact), prin contactarea noastra in vederea actualizării informațiile personale, așa cum este descris în secțiunea intitulată “Cum ne puteți contacta?” sau prin completarea si transmiterea Formularului de Exercitare Drepturi GDPR disponibil pe website-ul nostru.

În solicitarea dvs., vă rugăm să clarificați informațiile personale pe care doriți să le schimbați, indiferent dacă doriți să le eliminați din baza noastră de date sau să ne comunicați în ce limite doriți să folosiți datele dvs. personale. Pentru protecția dvs., putem implementa cereri numai cu privire la informațiile personale asociate adresei de e-mail pe care o utilizați pentru a ne trimite solicitarea dvs. și este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dvs. personale poate dura până la 10 zile pentru solicitarea dvs. prin e-mail și până la 6-8 săptămâni pentru solicitarea dvs. prin serviciile poștale clasice.

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite informații în scopuri de evidență conform cerințelor legale.

În cazul în care completați in cadrul unuia din formularele puse la dispoziție pe website-ul nostru www.idoad.ro – formular de contact si/sau formularul de recrutare – si introduceți un număr de telefon și efectuați o auto-salvare a numărului de telefon în brower-ul de internet pe care îl utilizați, utilizarea acestei opțiuni de auto-salvare va pre-completa numărul dvs. de telefon ori de cate ori veți intra pe www.idoad.ro și veți dori să completați unul din cele două formulare de mai sus.

Menționăm că utilizarea opțiunii de auto-salvare în browserul dvs. de internet pentru computerul sau dispozitivul utilizat în vederea completării unui formular, nu înregistrează în niciun mod datele personale ale dvs. în bazele noastre de date și nu putem răspunde niciunei solicitări de exercitare a dreptului de ștergere privind aceste date personale. Opțiunea de auto-completare date personale poate fi dezactivată pentru browser-ul de internet utilizat. 

Dacă se utilizează browser-ul de internet Chrome Google, puteți accesa următorul link: https://support.google.com/chrome/answer/142893?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

 1. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?

www.idoad.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea website-ului nostru de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă.

În situațiile excepționale în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Dacă sunteți sub această vârstă, vă rugăm să nu vă înregistrați datele cu caracter personal in cadrul unuia dintre formularele noastre puse la dispoziție pe website-ul nostru www.idoad.ro  și să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile necesare. Răspunderea pentru utilizarea website-ul nostru www.idoad.ro de către copii aparține in exclusivitate părinților si/sau tutorelui legal. 

 1. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dvs. se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR.

Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență online sigură și convenabilă. Avem anumite garanții pentru a vă ajuta la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Când introduceți informațiile dvs. personale pe website-ul nostru, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

De asemenea, folosim tehnologia firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale în întreținerea website-ului www.idoad.ro. Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea în proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților terțe în timpul sau după transmiterea acestora către noi.

Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre anti-spam); (ii) să păstrați confidențialitatea.

În cazul puțin probabil în care vom considera că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom informa despre această situație, conform legislației în vigoare, folosind oricare dintre metodele descrise în ea (furnizând-ne adresa dvs. de e-mail vă exprimați acordul să primiți o astfel de notificare în formă electronic, prin intermediul acestei adrese de e-mail).

Dacă din orice motiv nu puteți accesa serverul securizat sau dacă nu sunteți destul de confortabil pentru cumpărături online pe oricare dintre website-urile Mărcii noastre, vă rugăm să ne trimiteți comanda prin email pe adresa privacy@idoad.ro sau sunați la numărul de telefon [*].

 1. CE ESTE PHISHING-UL?

“Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

 1. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin intermediul website-ului nostru.

 1. CUM NE PUTETI CONTACTA?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale sau pentru a plasa o comandă, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă electronică la:

email: office@idoad.ro 

telefon: +40 21.323.91.99

poștă: Str Ion Neculce, Nr. 16, etaj 2, sector 1, București, România, cod postal 011255

Pentru detalii suplimentare privind drepturile de care beneficiați conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau pentru reclamații referitoare la protectia datelor cu caracter personal, ne puteți contacta  prin e-mail, telefon sau poștă la:

email: privacy@idoad.ro 

telefon: +40 21.323.91.99

poștă: Str Ion Neculce, Nr. 16, etaj 2, sector 1, București, România, cod postal 011255

 1. CE DREPTURI AVETI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor:dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție:dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea si transmiterea Formularului de Exercitare Drepturi GDPR disponibil în website-ul nostru www.idoad.ro.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Societate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail la adresa: privacy@idoad.ro sau pe suport hârtie la sediul Societății: [*].

Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

 1. CUM PUTEȚIDEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 1. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. NOTIFICĂRI.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuită pe această pagină a website-ului www.idoad.ro și actualizarea datei “Ultimei revizuiri”. Este responsabilitatea dvs. să examinați din când în când această Politică de confidențialitate pentru a lua notă de modificările pe care le-am făcut. În unele cazuri, este posibil să furnizăm o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative ale acestei Politici de confidențialitate, prin adăugarea unei declarații pe pagina principală a website-ului nostru sau prin trimiterea unui e-mail de notificare.  

Prin acceptarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuite printr-un “clic de accept” într-un e-mail de notificare (disponibilă atunci când este necesar să se conformeze legilor aplicabile) sau prin completarea unuia dintre formularele disponibile pe acest website www.idoad.ro, după ce această politică de confidențialitate a fost revizuită sau, altfel, prin utilizarea sau trimiterea de informații pe website după publicarea politicii revizuite de confidențialitate, vă dați acceptul pentru o astfel de Politică de confidențialitate revizuită. Ca urmare a modificărilor, prelucrarea datelor dumneavoastră nu va fi efectuată fără consimțământul dumneavoastră explicit, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare.

Pentru toate versiunile anterioare ale Politicii de confidențialitate, accesați această pagină: www.idoad.ro/database-privacy.